Снимки на лазарки ЕМО Етър
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Плакат Европейски дни на художествените занаяти 2019 Габрово
Плакат Европейски дни на художествените занаяти 2019 Габрово
Снимки на лазарки ЕМО Етър
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
Корица на каталог Габровски сокайни шевици
Плакат изложба Дизайн на музейни експозиции
Банер ЕМО Етар
Снимка струнен инструмент изложба Емо Етър_1
Снимка на пестил ЕМО Етър
Снимка на пестил ЕМО Етър
Снимка на пестил ЕМО Етър
Плакат Шибил Драматичен театър Габрово

„Шибил“

11.09.2018

Плакат Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър 2018
Плакат Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър 2018
Изложба традиционни занаяти от Иран-01
Плакат Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър 2018
Плакат Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър 2018
Плакат Международният панаир на традиционните занаяти в ЕМО Етър 2018
Банер ЕМО Етар
Банер ЕМО Етар
В света на старопланинската архитектура