Снимка рзкопки Градище
Селището в местността Градище_1
разкопките в местност Градище