Плакат Приключенията на Лиско - Драматичен театър Рачо Стоянов
банер Зала "Възраждане"
Плакат събития Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий - 1928
Плакат събития Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий - 1928
Плакат Аламинут на живо - в Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат постановка Двама съвсем голи мъже
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Драматичен теятър Рачо Стоянов - Габрово
НИКОЙ НЕ Е ПЪЛНО 6
Плакат спекакъл Поручик Бенц
Снимка от спектакъл - Приятно ми е, Ива
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат спектакъл За Първото българско царство: Отшелникът
Спортна зала Орловец
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Нощ на музеите - Габрово
Плакат Трудни за обичане
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат Пепеляшка драматичен театър Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер Фестивал за импровизационен театър
Банер Фестивал за импровизационен театър
Банер Фестивал за импровизационен театър
Драматичен теятър Рачо Стоянов - Габрово
Плакат постановка Боинг боинг
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.