Дом на хумора и сатирата
Плакат Приключенията на Лиско - Драматичен театър Рачо Стоянов
Снимка на усмихнато дете момиче и текст - Регионална библиотека Априлов Палаузов
Колоедно-новогодипни празници Габрово 2018
Спортна зала Орловец
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Дом на хумора и сатирата
Дом на хумора и сатирата
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Драматичен теятър Рачо Стоянов - Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово
Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово
Снимка пощенски картички Дом на хумора и сатирата
Снимка пощенски картички Дом на хумора и сатирата
Банер ЕМО Етар
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат Пепеляшка драматичен театър Габрово
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Плакат спектакъл Островът на съкровищата v1.0.
Плакат Златен Славей 2018
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Крикатура на Майа Чолакова
Крикатура на Майа Чолакова
Банер Държавен куклен театър - Габрово
Банер спорт Габрово