Плакат спектакъл Актрисана
Плакат изложба умалени модели
Снимка Несебър -1
Снимка представители Шеджианг ТВ и Кмет Таня Христова
Плакат Gabrovo Innovation Camp 2019