Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово

Витрини

By Desi, 05.05.2016

170 г. от рождението на Хенрих Сенкевич – полски писател
160 г. от рождението на Зигмунд Фройд – австрийски невропатолог и психоаналитик


5 май
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”