dhs

„Животът е прекрасен“

By Desi, 21.09.2016

Тематична сборна изложба от фонд „Хумор на народите“
 
21 септември
Музей „Дом на хумора и сатирата“