Банер Култура 21

Габрово – Пилотен град

By Desi, 21.09.2016

Габрово е един от деветте града в Европа избрани от Комитета по култура към Обединените градове и местни власти (ОГМВ) за участието в Програма Пилотни градове. През март 2015 г. в качеството си на пилотен град, Габрово участва във Върховната среща по култура в Билбао, на която бе приет основополагащият стратегически документ за развитие на културни политики в цял свят – Culture21 Actions.

 

В следващите две години селектираните пилотни градове следва да работят в партньорска мрежа и да изпълнят работните си програми, които са индивидуално създадени за всеки един от тях в зависимост от местния социално-икономически и културен контекст и специфичния фокус на развитие.

 

Задачата на настоящето събитие е именно избор на фокус и преосмисляне на културната стратегия на града, чрез която Габрово ще се впише в Програма Пилотни градове.

 

20 септември, вторник
Работни групи
Дом на хумора и сатирата

10.00 – 18.00

Участници:

Културни оператори, експерти

Ментори:

Катрин Кълън – специален съветник Култура и устойчиви градове към Обединени градове и местни власти;
Джорди Балта – експерт в Комитета по култура към Обединени градове и местни власти;
Айвър Дейвис – координатор за Европа на Програма Пилотни градове (партньорска инициатива между Обединени градове и местни власти и CultureActionEurope).

 

21 септември, сряда
Открито студио
Зала Възраждане

10.00-12.00

Какво представлява Програмата Пилотните градове и защо Габрово се включва в нея?
Как културата може да бъде поставена в центърa на устойчивото развитие на един град?
Културата извън столиците. Добри практики и предизвикателства.

 

Участници:

Таня Христова, кмет на Община Габрово;
Джорди Балта, Комитет по култура към Обединени градове и местни власти;
Айвър Дейвис, Пилотни градове в Европа;
Катрин Кълън, съветник “Kултура и устойчиви градове” към Обединени градове и местни власти;
Винченцо Санточирико, президент на Фондация Саси, Матера;
Албена Димитрова, драматург.

 

12.00 – 13.00

Време за срещи с презентаторите в събитията