2123

Как Габрово продължава напред в програмата Пилотни градове

By Desi, 20.09.2016

Изработване на двугодишна програма, след работен процес, включващ самооценка и анализ на местния контекст, е следващата стъпка, с която Габрово продължава напред в програмата Пилотни градове – това ще е резултатът от днешния ден, след като работният екип на „Габрово – пилотен град“ приключи своите дебати.

 

Работната група е разделена на три, като всяка от тях работи по определени теми: Градско планиране, публични пространства, информация и управление на културата; Култура и околна среда, култура и икономика, равенство и социално включване; Културни права, наследство, творчество и образование.

 

Групите се състоят от представители на културната общност в града – свободни артисти, представители на неправителствени организации, медии, представители на културните институти и Община Габрово. Всички те обединяват идеи и креативни визии, но същевременно подхождат стратегически и практично, за да изведат максимално добри за града ни оценки и конкретни насоки.

 

С участниците работят и трима ментори – Катрин Кълън – специален съветник Култура и устойчиви градове към Обединени градове и местни власти, Джорди Балта – експерт в Комитета по култура към Обединени градове и местни власти и Айвър Дейвис – координатор за Европа на Програма Пилотни градове (партньорска инициатива между Обединени градове и местни власти и CultureActionEurope).

 

Работният процес се определя от ръководство и методология, включващи 100 действия за всяка от темите, по които следва да се анализира моментното състояние на културния контекст в устойчивото развитие на Габрово.

 

В края на работния ден ще се даде оценка, с която ще може да се ситуира града ни спрямо силните и слабите страни в културната ни политика, ще се прецени най-добрият начин за взаимодействие с останалите градове от мрежата на Пилотни Градове: Голуей – Ирландия, Лисабон – Португалия, Лодз – Полша, Маастрихт – Холандия, Намюр – Белгия, Печ – Унгария, Суонзи – Уелс, Тераса – Испания, Тимишоара – Румъния и Измир – Турция.

 

Утре – 21 септември, сряда, тримата ментори, кметът на Габрово Таня Христова, Винченцо Санточирико, президент на Фондация Саси, Матера и драматургът Албена Димитрова, ще участват в открито студио в зала „Възраждане“ в Габрово. Те ще разяснят какво представлява програмата „Пилотни градове“ и защо Габрово се включва в нея, как културата може да бъде поставена в центърa на устойчивото развитие на един град и как може да излезе извън столиците – добри практики и предизвикателства.

 

Събитието е с начален час 10.00 и е отворено за всички, които се интересуват от темата.