6619946

„Балканджийско надиграване – на хорото по терлици“ 2016

By Desi, 24.09.2016

6619946
Четвърти национален фестивал на любителското фолклорно танцово изкуство
 
Партньори:
Община Габрово
НЧ „Св.Св. Кирил и Методий -1928” – Габрово
Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово
 
10:00 часа
Официално откриване на 24 септември 2016 г.
Приключенски парк „Незабравка“ – Габрово, с. Поповци