ЕМО ЕТЪР

„Бостанско плашило”

By Desi, 01.03.2017

Обявяване на Национелен конкурс „Бостанско плашило” – за изработване на плашила

 

1 март – 21 май
ЕМО „Етър“