Дечкова къща

„Животът е прекрасен“

By Desi, 20.09.2017

Изложба на Детски школи по изобразително изкуство „Енкаустика“, с преподавател Румен Трифонов и „Приложни забавления“, с преподавател Марияна Трифонова

 

20 септември
Дечковата къща