Gabrovo Innovation Camp 2017

Стартира вторият Gabrovo Innovation Camp 2017

By Desi, 21.10.2017

21 октомври 2017 г.

Национална Априловска гимназия

 

09:00 – 9:30

Регистрация

 

9:30 – 10:00

Приветствие и запознаване с регламента на Gabrovo Innovation Camp 2017

 

10:00 – 12:30

Работа по групи

 

12:30 – 13:30

Обяд

 

13:30 – 18:00

Работа по групи

 
Gabrovo Innovation Camp 2017