Модернизацията на образованието е тема на Световно кафене в Габрово

Модернизацията на образованието е тема на Световно кафене в Габрово

By Desi, 20.10.2017

Какво се случва, когато на едно място се съберат представители на бизнеса, образователните институции и ученици? Говорят, защото в процеса на комуникация се раждат най – нестандартните и интересни идеи.

 

Днес в Ритуалната зала на Община Габрово бе даден старта на инициативата „Възраждане 28.0 – развити региони чрез добро образование“, част от Седмицата на предприемачеството в Габрово. Обединени от знанието и опита, присъстващите приеха предизвикателството да намерят пресечните точки или решения на конкретен проблем чрез – говорене.

 

Дискусията откри кметът на Габрово Таня Христова, като подчерта, че събитието цели да инициира идеи, чрез които образованието да стане още по-полезно за младите хора, отговаряйки на техните очаквания за професионална реализация. Тя ги провокира с въпрос, касаещ възможността им за кариерно развитие в Габрово, което е сред основните задачи на местната власт и бизнеса в града.

 

Участниците се разделиха на групи по 4 човека, като за предпочитане бе хората да не се познават. Въпросът, на който трябваше да отговорят в рамките на първите 15 минути бе „Какво е моментното състояние на отношенията между местната власт, бизнеса и образованието в Габрово?“. В серия от три рунда участниците сменяха местата си, като на основната маса оставаше само един от тях, в ролята на символичен домакин, чиято роля бе да запознае новодошлите с дискутираните до момента теми.

 

Срещата във формат Световно кафене организират „Джуниър Ачийвмънт България“, Община Габрово и Областен информационен център – Габрово.

 

Инициативата има за задача да допринесе за задържането на мозъци и работна ръка в общините, чрез прилагане на последователна политика в сферата на образованието – от предучилищна възраст до университета, за изграждане на компетентности и практическа насоченост чрез насърчаване на предприемаческото мислене, финансовата грамотност, ранното кариерно ориентиране, дигиталната компетентност.