„Времена и будители”

By Desi, 30.10.2017

Тържествено обявени и връчване на наградите в двата модула „Постери” и „Мултимедийни презентации” от Първия национален ученически конкурс „Времена и будители”

 

30 октомври
12:00 ч.
Актова зала на Национална Априловска гимназия