Науката среща парламентите и регионите в Габрово на 16 ноември

Науката среща парламентите и регионите в Габрово на 16 ноември

By Desi, 16.11.2017

Регионалното партньорство в интелигентната специализация, извеждането на науката като фактор за устойчивото развитие на териториите и иновативните решения в градските политики са основните теми на конференцията „Науката среща парламентите и регионите“, която ще се проведе в библиотеката на габровския Технически университет на 16 ноември 2017 г.

 

Форумът, който е втори по рода си у нас, след София през миналата година, е по инициатива на Община Габрово в партньорство с Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ на Европейската комисия, Представителството на Европейската комисия в България, Комитета на регионите на Европейския съюз и Технически университет – Габрово. Той е част от серията събития за повишаване обществената отговорност на науката.

 

В дискусията със своя позиция и разработки ще се включат експерти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, лектори от университетските и научните среди, национални организации и министерства. Поканени са и всички заинтересовани страни – кметове, областни управители и общински съветници от Северен централен район, народни представители и евродепутати.

 

Участниците ще обсъждат регионалните стратегии за интелигентна специализация, ролята на висшето образование, възможностите пред научните изследвания и технологичното развитие, начините за финансиране на иновативни проекти и други.

 

Събитието е отворено за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

 

Пълната програма на конференцията може да разгледате ТУК…

 

В съвременния свят европейските градове и региони са изправени пред предизвикателствата на технологичната трансформация, които могат да бъдат преодолени с активната роля на науката. Прилагането на интелигенти решения е от ключово значение за устойчивото и балансирано развитие на териториите. Обединяването на усилията на регионалните и местните власти в Европейския съюз с тези на учените, може да катализира процесите на регионално развитие и да подобри градските политики. Представителите на регионалните и местните власти заедно с научните среди трябва да се фокусират върху разработването и внедряването на пилотни проекти, които да спомогнат за успешното развитие и интелигентната специализация на регионите, издигайки техните конкурентни предимства.

 
Науката среща парламентите и регионите в Габрово на 16 ноември