празника Прокопий Пчелар в ЕМО „Етър”

Празник на свети Прокопий Пчелар

By Desi, 07.07.2018

7 юли
ЕМО „Етър“

11:00–16:00 ч.

Лекция : „Пчеларството като поминък, производството на мед и пчелни продукти в българската традиция”.
Място: пред Книгопродавницата.

 

11:00–16:00 ч.

„Пчеларството“ – временна експозиция с предмети от фонда на ЕМО „Етър“, свързани с пчеларството, добива на мед и пчелни продукти.
Място: пред Книгопродавницата.

 

11:00–16:00 ч.

Прожектиране на образователни филми, свързани с пчелите и добива на мед – „Пчелно семейство“ и изработването на пчелни кошери – „Тръвна“.
Място: Център „Българка“ към ЕМО „Етър.

 

11:00–16:00 ч.

Демонстрация – изработване на пчелен кошер „тръвна“.
Място: пред Книгопродавницата.

 

11:00–16:00 ч.

Занимания с деца – изработване на изделия от плъсти – пчелички, изображения на пчелни кошери, пити и др.
Детски център в ЕМО „Етър“.

 
празника Прокопий Пчелар в ЕМО „Етър”