Снимка Тодор Цонев

„Паноптикум”

By Desi, 21.09.2018

Прожекция на биографичния филм за Тодор Цонев – „Паноптикум” на Юри Буков, и разговор за творчеството на художника, като част от Европейските дни на наследството в Европейската година на културното наследство – 2018 г.

 

На 26 април 2018 година в Музея на хумора и сатирата бе открита изложбата „Светът според Тодор Цонев”. Тя е високо оценена заради изключителния си изкуствоведски принос, съвременен дизайн и създаването на ново знание в полето на сатирата и историята на българското изкуство.

 

В нея за първи път е представена непозната на обществеността и специалистите част от творчеството на Тодор Цонев.

 

Филмът „Паноптикум” на Юри Буков въвлича публиката в дълбоката емоционалност на художника и психологията в изграждането на образи от глина.

 

След прожекцията ще обменим мисли за творчеството и интересния живот на Тодор Цонев.

 
Снимка Тодор Цонев