Плакат Случаят Кюри - детски игрален филм

Случаят Кюри – прожекция в Габрово

By Desi, 28.09.2018

Детски игрален филм, по повод проект REFRESH – Европейска нощ на учените, с любезното съдействие на Британски съвет, София; Филмът е подходящ за детска публика от 7 до 12 години.

 

Вход: свободен

 

28 септември
17:00 часа
Дом на хумора и сатирата, Зала на жирафите

 
Плакат Случаят Кюри - детски игрален филм