Плакат Международна научна конференция Музеите и училищната история

Международна научна конференция „Музеите и училищната история”

By Desi, 25.10.2018

Международна научна конференция „Музеите и училищната история“ ще се проведе на 25 и 26 октомври в Националния музей на образованието – Габрово. Официалното откриване е на 25 октомври в 10.00 часа в Актовата зала на Националната Априловска гимназия, след което работата на форума ще продължи по секции в НАГ и залата на НМО.

 

Конференцията е част от инициативите по повод 45 години от откриването на Националния музей на образованието – наследник и продължител на създадения през 1905 г. Държавен училищен музей.

 

Всички събития в програмата на честването преминават под патронажа на Министерство на образованието и науката и носят знака на Европейската година на културното наследство 2018. Конференцията е второто събитие с международен характер след изложбата „Пътеки на образованието“ с участието на 13 държави, включително България, представена от Националния музей на образованието.

 

Над 60 представители на академичната общност, музейни и архивни специалисти, педагози от цялата страна са заявили участие във форума. В работата на конференцията ще се включат представители на сродни музеи от Братислава, Белград и Киев. Две теми ще бъдат обсъдени по време на събитието: „Съхраняване и представяне на образователната и училищната история“ и „Mузейно-училищни практики и образователни програми“

 

От миналата година НМО целенасочено работи за изграждане на национален център „Музейно училище“ като координатор между музея и училището в помощ на учителите и педагогическите специалисти за представяне и ползване на културното наследство в образователния процес. Тази година НМО е включен в националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“ като бенефициент в модула „Музеят като образователна среда“.

 

На участниците във форума ще бъдат представени възможностите на специализиран образователен софтуер, който позволява подготвянето на интерактивни уроци и споделянето на музейно-образователните ресурси с web-базираната платформа mozaBook.

 
Плакат Международна научна конференция Музеите и училищната история