Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово

„Джон Атанасов – създателят на бъдещето“

By Desi, 04.10.2018

Презентация и дискусия за живота и дейността на Джон Винсънт Атанасов – физик, математик и електроинженер (1903-1995)

 

4 октомври
13.00
Детски отдел на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”