Снимка рзкопки Градище

Нови находки от археологическите проучвания в м. Градище

By Desi, 12.10.2018

Новият сезон на археологическите проучвания на обект „Късноантична и ранновизантийска крепост в м. Градище, Габрово“ приключиха на 11 октомври. В продължение на месец докато траеха проучванията бяха открити 3 нови сгради от периода V-VІ в. в северната част на укрепеното селище. В музейните фондове на РИМ-Габрово постъпиха 69 археологически движими културни ценности – монети, фибули, лампи, предмети на бита и въоръжението. Откритите строително-архитектурни останки и движими находки характеризират провинциалноримската култура в провинция Долна Мизия на Римската империя.

 

Археологическите проучвания бяха финансирани от Община Габрово и се осъществиха с участието на Регионален исторически музей – Габрово, под научното ръководство на доц. д-р Росина Костова от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и проф. дин Казимир Попконстантинов.

 
Снимка рзкопки Градище