Сниймка на старо Габрово

В РБ „Априлов-Палаузов“ представят резултатите по проект „Под стряхата край Янтра“

By Desi, 24.10.2018

В РБ „Априлов-Палаузов“ ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Под стряхата край Янтра“ в петък, 26 октомври, от 14.30 часа в залата за събития и срещи. Проектът е съфинансиран по програма „Култура 2018“ на Община Габрово на обща стойност 3 525 лв., от които 1 525 лв. са собствен принос на библиотеката.

 

В рамките на проектните дейности е отпечатана антологията „Стряха над Янтра – II”, съставена от габровския поет, писател и книгоиздател Минчо Г. Минчев. Тя представлява сборник от кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография. Изданието има справочна и информационна стойност и ще бъде ценно помагало при проучването на литературната история на Габрово. Потребителите ще имат възможност да се запознаят с информация и текстове, неизвестни до момента на широката общественост.

 

Като съпътстващи събития библиотеката организира среща-разговор с част от авторите, включени в антологията и литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, представяне на антологията пред общността след отпечатването й.

 

Антологията се разпространява безплатно и ще бъде предоставена на всички регионални библиотеки, както и на културни институции и обществени библиотеки в област Габрово.

 
Сниймка на старо Габрово