Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово

„Ден на християнското семейство – традиции и обичаи“

By Desi, 21.11.2018

Бседа и презентация. Детски отдел на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”

 

„Аз и семейството в исторически и съвременен план” – литературно четене на творби на доброволци

 

21 ноември
13:00 ч.
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”