Коледен концерт

By Desi, 13.12.2018

На съставите при Народно читалище „Априлов – Палаузов 1861”

 

13 декември
18.30 ч.
Зрителната зала на читалището