Банер спорт Габрово

Хандбал

By Desi, 01.12.2018

„А“ Републиканска хандбална група – мъже
Чардафон (Габрово) – Осъм (Ловеч)

 

1 декември
14:00 часа
Спортна зала „Орловец“