Учредителният акт беше подписан от кмета на Община Габрово Таня Христова и Румяна Иванова

Учредяването на Фондация „Узана“ вече е факт!

By Desi, 30.12.2018

Фондация „Узана“ беше учредена от Община Габрово и Българска фондация „Биоразнообразие“. Тя е със статут на юридическо лице с нестопанска цел. Основната ѝ задача е съдействието за развитието на местността Узана и прилежащия ѝ район като дестинация за природен и екологичен туризъм.

 

Дейността ѝ включва разработването и изпълнението на природозащитни и образователни проекти и програми, организирането на различни събития, развиването на познавателен и алтернативен туризъм, маркетингови и рекламни дейности за увеличаване на интереса към Узана, участие в изложения, поддръжка на онлайн платформа, представяща Узана и възможностите, които предоставя тя.

 

Учредителният акт беше подписан от кмета на Община Габрово Таня Христова и Румяна Иванова, изпълнителен директор на Българска фондация „Биоразнообразие“ . В Управителния съвет към момента на подписването са Нела Рачевиц, Лена Георгиева, Диана Гатева, Румяна Иванова, Росен Василев.

 

Учредителният акт беше подписан от кмета на Община Габрово Таня Христова и Румяна Иванова

Учредителният акт беше подписан от кмета на Община Габрово Таня Христова и Румяна Иванова