Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово

180 години от рождението на Тодор Стоянов Бурмов (2/14.01.1834 г., с. Нова махала – 24.10.1906 г.)

By Desi, 02.01.2019

Учител в Габровското училище, участник в църковнонационалните борби, първи министър-председател на България (5.07.1879 г.)

 

2 януари
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”