Регионална библиотека Априлов - Палаузов Габрово

Витрина 165 години от рождението на Стефан Николов Стамболов (1854 – 1895)

By Desi, 31.01.2019

Български политик и държавник, министър-председател на България

 

31 януари
Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”