Снимка на вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ в Габрово

Албум със снимки напомня за индустриалното минало на Габрово

By Desi, 08.01.2019

Албум със снимки на несъществуващия вече вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ е културна ценност на Регионалния исторически музей за месец януари. Той е от 34 листа с 42 снимки, голям формат (46/30/5 см), посветен на изграждането на нов апретурно-багрилен цех на комбината през 1962-66 г.

 

В продължение на близо 40 години две големи предприятия определят облика на Габрово като индустриален град и текстилен център. Те се създават от национализираните през 1947 г. частни вълнено и памукотекстилни фабрики.

 

След национализацията в Габрово се образува Държавно индустриално обединение „Вълнена индустрия“ (ДИОВИ), което определя значението на града като индустриален център на регион, обхващащ почти цяла Централна и Североизточна България. Национализираният вълненотекстилен бранш в Габрово и околността притежава през 1947 г. около 44% от вретената и 30,3% от тъкачните станове в страната, разпределени в 29 предприятия. През 1948 г. в града започва подготовка за изграждане на вълненотекстилен комбинат на една производствена площадка.

 

Със заповед на Министерството на леката промишленост от 1 януари 1959 г. вълненотекстилните предприятия в Габрово се сливат и образуват: ДЪРЖАВЕН ВЪЛНЕНОТЕКСТИЛЕН КОМБИНАТ (ДВТК) „ГЕОРГИ ГЕНЕВ“ – Габрово. Новият комбинат се състои от 27 основни цеха, разположени върху 13 производствени площадки (бивши частни фабрики) в различни райони на града. Към този момент ВТК „Георги Генев“ става най-голямото предприятие в Габровски окръг. Той има голямо икономическо и социално значение не само за региона, но и за страната. Машините и съоръженията на новия комбинат са главно придобити от национализираните предприятия.

 

За своето съществуване ВТК „Георги Генев“ сменя няколко пъти името и административното си подчинение.

 

Заповядайте в Регионалния исторически музей, за да научите или да си припомните интересни факти от историята на Габрово като индустриален център.

 

Снимка на вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ в Габрово

Снимка на вълненотекстилен комбинат „Георги Генев“ в Габрово