Дом на хумора и сатирата

Музеен семеен маратон

By Desi, 01.02.2019

От 1 до 4 март в Музея на хумора и сатирата ще се проведе семеен маратон.

 

Отправяме предизвикателство към своите гости – по време на посещението си те ще имат възможността да отговорят на въпроси, свързани с една от емблематичните ни изложби: „Светът според Тодор Цонев”, която продължава до 7 април 2019.

 

Всички участници, отговорили вярно, ще получат подарък. От включилите се в маратона на 5 март ще бъде изтеглен един участник/семейство и ще получи семейна членска карта „Приятели на Хумора“. Тя дава правото на безплатни посещения на Музея в рамките на цяла година.

 

Тодор Цонев (1934-2004) е известен с карикатурите си на Тодор Живков, неговото семейство и висши комунистически величия от близкото ни минало, заради които през 1979 г. лежи в килиите на Държавна сигурност.

 

„Светът според Тодор Цонев“ представя цялостното творчество на художника с неизвестни или слабо известни на публиката досега творби. Представените малки сатирични пластики са без аналог както в България, така и сред творчеството на автори в останалите страни от бившия комунистически блок.