Национален музей на образованието

Семинар „Музеят като образователна среда – добри музейно-училищни практики”

By Desi, 15.03.2019

Организиран от Център „Музейно училище”

 

15 март
Национален музей на образованието