Плакат Европейски дни на художествените занаяти 2019 Габрово

Европейски дни на художествените занаяти

By Desi, 04.04.2019

4 април

10:00 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Безплатни тематични беседи за занаяти, в които се използват съоръжения задвижвани с вода; дървостругарство, мелничарство, тепавичарство, гайтанджийство.

ЕМО „Етър“