Банер ЕМО Етар

Изложба “Строителните занаяти на Стара планина”

By Desi, 13.04.2019

Съпътстваща програма:

 

13:30 – 14:00 часа

Откриване на изложба

 

14:30-15:00 часа

Проектът през архитектурния поглед на сдружение „Мещра“

 

15:30-16:00 часа

Проектът през етнографския поглед на ЕМО „Етър“

 

16:00-16:30 часа

Дискусия

 

13 април
ЕМО „Етър“