Банер Габрово търси

Община Габрово и Студио Комплект Ви канят да се включите в процеса по изграждане на разпознаваема визуална комуникация на Габрово

By Desi, 07.05.2019

Община Габрово и Студио Комплект Ви канят да се включите в процеса по изграждане на разпознаваема визуална комуникация на Габрово. В нея трябва да бъдат отразени неговите положителни страни и потенциал като атрактивно място за живот, бизнес и туризъм. Целта е да бъдат определени посланията, които въплътени в образи ще представят Габрово у нас и в чужбина.

 

Позиционирането на Габрово като важен център за бизнес, култура и туризъм е поставено пред предизвикателства и все по-голяма конкуренция. Желанието ни е да се подобри разпознаваемостта и повиши популярността на Габрово. Това включва провеждане на широко обхватно проучване на заинтересованите страни и целите за конкурентно позициониране на града, както и оформянето на конкретни послания и визии.

 

За да изградим максимално адекватна представа за Габрово, паралелно с провеждане на онлайн анкетата, ще организираме и срещи на живо с представители на различните сектори в Габрово. Тези срещи са отворени за посещение и включване от страна на всеки с интерес да допринесе към процеса или да разбере повече за него.

 

На базата на тези проучвания ще бъдат изградени стратегическите послания за града и впоследствие визуалното оформление за нов брандинг.

 

Интересуваме се от мнението на хората на Габрово относно продуктите, предприятията, бизнес средата, пазарите, имиджа, институционалното развитие, медиите, децата и възрастното население, природата и градската среда.

 

Следете страницата на Община Габрово и тази на Студио Комплект повече подробности.

 

Попълнете анкетата тук

 

С попълването на въпросникът, Вие се съгласявате Вашите данни (макар и анонимни) да бъдат ползвани в рамките на изследователския проект. Всички данни ще бъдат събрани анонимно и ще бъдат напълно конфиденциални, както и няма да бъдат прехвърляни на трети страни.