Плакат Еньовден Етър

Еньовден е ЕМО Етър

By Desi, 23.06.2019

23 юни

09:00-11:00

Бране на билки

 

10:00-17:00

Занимания за деца

 

11:00-16:00

Боядисване на прежда с билки, демонстрация

 

11:00-16:00

Майсторене на еньовденски венци и китки, работилница

 

11:00-17:00

Изработване на натурални сапуни, работилница

 

11:30-12:30

Употребата на билки в домашната козметика, демонстрация

 

11:30-13:30

Еньовденско забавление, приключение с моменти на поучение

 

12:30-14:30

За лечебните растения отблизо, урок по билкознание

 

13:30-14:30

Употребата на билки в домашната козметика, демонстрация

 

Според традиционните представи от Еньовден билките започват да губят лечебната си сила. Затова събраните в нощта срещу празника треви се приемат за най-лековити. Вярва се, че по земята ходят седемдесет и седем болести, които могат да се лекуват с билки и една „незнайна”, за която няма лек. За нея, когато в нощта срещу Еньовден се берат билки, се откъсва със затворени очи трева, която се разцепва на половина и се вплита в Еньовденския венец. Затова се казва, че билките в него са 77 и половина.

 

От всички видове билки се прави еньовденска китка. Тя се използва за лек през цялата година. Билките се събират от жени и моми. Най-търсената билка е известна като еньовче, еньовка, яньовиче. Вярва се, че тя лекува много болести и може да прогонва змейове и самодиви. Заедно с други треви като тинтява, иглика, маточина, комуника, еньовчето принадлежи към т.нар. „разделни билки”, които се използват за лекуване на залюбени от змей.

 

Освен лечителна сила, билките на този ден имат и предпазваща функция. Затова китки от тях се окачват по вратите на къщите и на стопанските постройки – за здраве и да не влизат лоши духове.

 

За да е здрав добитъкът, се пуска на паша рано сутринта преди изгрева на слънцето. Почти в цяла България момите и жените си мият косите с еньовче за здраве, за да са им хубави коси и да не страдат от главоболие. На много места с вода, в която са престояли еньовденски билки, къпят малките деца за здраве.

 

Различни билки и треви, събирани на Еньовден, се използват като заклинание на мястото, на което ще се изгради ново селище или нов дом. С него се цели да се прогонят от избраното място всички самодиви, самовили, змейове и други зли сили.

 
Плакат Еньовден Етър