Снимки Гброво търси - 4

Снимки от срещи свързани с Новата идентичност на Габрово

By Desi, 18.06.2019

Студио комплект благодари на всички, които отделят време и мисли по съществените и с голям потенциал за Габрово въпроси, свързани с процеса на осъвременяване на образа на града. Очакваме ви да се включите и в предстоящите теми тази сряда и четвъртък.

 

Фотограф Росина Пенчева