Снимка представители Шеджианг ТВ и Кмет Таня Христова

Шеджианг ТВ снима в Габрово

By Desi, 24.06.2019

В периода 19-20 юни Габрово бе посетено от Шеджианг ТВ, четвъртата най-голяма китайска телевизия (международен канал), достигаща до 200 милиона зрители.

 

В копродукция с екипа на предаването „Без багаж“ ще бъдат реализирани няколко филма, които да представят България като атрактивно място за туризъм – културно наследство, природа, атракции, като един от тях ще представи най-ярките културни обекти в Габрово и региона, сред които Етнографския музей на открито „Етър“, Интерактивен музей на индустрията, Музей на хумора и сатирата и МАИР „Боженци“.

 
Снимка представители Шеджианг ТВ и Кмет Таня Христова