Плакат

Петър Краевски и Марин Бодаков: поетико-сатиричен диалог

By Desi, 28.06.2019

Най-накрая ще се срещнем с двама творци, които стоят зад вероятно най-видимия и едновременно с това енигматичен проект от 24. Габровско биенале – графичните черно-бели постери с епиграми на фасадата на Музея на хумора и сатирата. Епиграмите говорят достатъчно сами за себе си, така че те са само повод за срещата с двамата автори, а причината е любопитството ни към техните текстове. В разговор с Марин Бодаков, Петър Краевски ще представи книгите си „Сомнамбул”, „Изгорени писма”, „Операция „Райски газ”, „Чат”, „Хумус“, които ще бъдат на разположение на публиката.

 

Петър Краевски и Марин Бодаков са ни обещали не само автографи, но и изненади – диалогът може да се превърне в творчески двубой. Предизвикателството е прието!

 

28 юни, петък
18:00часа
Дом на хумора и сатирата, Зала на жирафите

 
Плакат