church

На хаджилък в Габрово

By admin, 24.01.2013

Предлагаме Ви едно не традиционно начало на свещения маршрут, а именно – Дома на хумора и сатирата, и поредица от изложби на религиозна тематика: “Адът”- колекция от сатирични фрески от 20 български манастири; изложба “Раят” – габровските Адам и Ева; Индулгенции за опрощаване на греховете; изложба “Пандемониум” – живопис и скулптура на дяволска тематика.

 

Пътят ни продължава с посещение на църквата “Света Богородица”- построена през 1865 г. от уста Генчо Кънев. Разглеждане на останките от църквата “Света Петка” /маркировка/ – най-старата габровска църква / XIII век/.

 

Ще завършим с посещение на Соколски манастир – основан 1833 г. от архимандрит Йосиф Соколски. Ценен архитектурен паметник е осемстенната чешма изградена от Колю Фичето през 1868 г.