bridge

Габрово – градът на мостовете

By admin, 21.11.2015

Мост на занаятите

Построен е през 1963 година. В четирите края на моста са представени типични за Габрово занаяти чрез скулптурните композиции “Текстилци”, “Кожари”, “Грънчари” и “Строители”, сътворени през 1965 година.

 

Мост на изкуствата

Величко Минеков е изваял 4 грациозни скулптури от бял камък: Музата на музиката Евтерпа; Актьор с маска в ръка – символ на драматичното изкуство; две Терпсихори, превъплътени в кипри български девойки, играещи ръченица; четвъртата фигура олицетворява плодородието.

 

Мост зад театъра

Построен е над мястото, където река Синкевица се влива в река Янтра. Високо на колоните му от бял врачански камък, са кацнали четири лъва. Всеки от тях държи по един от символите на града. Знакът на водата със задвижваното от нея водно колело е дублиран, за да бъдат равнопочетени двете реки. Другите два символа са наковалнята на Рачо Ковача и книгата, указваща Габрово като люлка на българското образование.

 

Шиваров мост

Построен през 1967 година. Той води към стадион “Христо Ботев” и логично е оформен като мост на спортовете.

 

Баев мост

Това са построените в непосредствена близост стар и нов Баев мост. Ансамбълът Баев мост прославя участието на габровци в Априлското въстание през 1876 г. и приноса им за светското новобългарско образование от 1835 г. Скулптурните композиции “Априлци” и “Наука”, както и фигурата на “Ранения въстаник”, са дело на творческия колектив: проф. Илия Илиев, Димитър Димитров, Борис Гондов. Старият Баевмост, изграден от дялан камък, е сред рядко срещащите се от този вид, разположени в градска среда.Този тип мостове са обикновено по шосетата. Построен от майстор Минчо Стоянов през 1855 г., Баевият мост принадлежи към шедьоврите на българската национална архитектура. Обявен за паметник на културата, мостът е реставриран през 1968 г. и предназначен от тогава само за пешеходци. Новият Баев мост датира от 1967 г. и поема автомобилния поток.

 

Мост Игото

Този мост представя скулптурна композиция от 4 фигури – творби на великия български скулптор Любомир Далчевот 1936 г.: фигурата на Рачо Ковача, основателят на Габрово, фигурата на ревящ лъв, символ на разбунтувалия се срещу робството възроден български дух; фигурата на окованата във вериги майка България и фигурата на българина, успял да разкъса оковите с цената на върховно усилие.