stock-photo-19601418-old-weathered-wood-signboard

Инициативата на Община Габрово „Приеми ме на село” вече със свое лого

By Desi, 19.03.2015

Десет предложения на петима кандидати постъпиха в конкурса за лого на инициативата „Приеми ме на село” на Община Габрово.

Logo croppedНа 12.03.2015 г., комисия, определена със заповед на кмета на Община Габрово, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения. Всички проекти за лого на „Приеми ме на село” отговаряха напълно на условията на конкурса, показваха иновативност, творчество и отношение на авторите към идеята на инициативата за съхраняване на традициите и изконните ценности на българския народ.

 

След проведено гласуване, най-голям брой точки събра предложението за лого на Красимир Даскалов от град Пловдив.

 

Община Габрово благодари на всички участници в конкурса!