Vasil_Levski

178 години от рождението на Васил Левски

By Desi, 18.07.2015

178 години от рождението на Васил Левски – поднасяне на цветя


18 юли

11.00 ч.

Паметната морената в градинката до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”