Untitled

Финален доклад от Върховната среща на културата в Билбао

By Desi, 18.07.2015

UntitledФинален доклад от Върховната среща на културата в Билбао (18-20 март, 2015 г.), в която Габрово участва като един от Пилотните градове на новата Агенда21.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilbao-2 bilbao-1