Екопътека „Узана – Малуша – Шипка – Соколски манастир – EMO „Етър“

By Desi, 17.08.2015

От Узана до Шипка маршрута е част от международния маршрут Ком Емине.

 

Преминава основно през букова гора. В най-високата част от билото се минава западно от белите варовикови канари на връхчето Марков стол. Следва спускане до долината на река Голяма варовита, околната местност се нарича Шадраваните, заради бликащите наоколо извори. По-нататък пътеката превежда из суходолие в стара букова гора. наклонът е значителен. След това се излиза на равна площадка в гората. Оттук маркировката води нагоре и на североизток, докато  изведе на стръмно пасище.

 

Право на изток отново се влиза в гора и със серпентина в каменист терен се изкачва високо на вододелното било.

 

Той извежда на просторните поляни по връх Малуша и подсича северните му склонове. При хубаво време е интересно да се мине вдясно, точно по вододелното било, като се следи стълбовата маркировка. Слиза се полегато по поляната на изток североизток от върха и не след дълго се пристига на асфалтиран паркинг. Около паркинга има няколко заведения, които предлагат обяд. Оттук тръгва пътеката за Соколсия манастир. Минава се покрай къмпинг и се влиза в букова гора. започва спускане през гората до манастира, където има възможност за нощувка. Оттук вариантите са два – отпътуване или слизане пеша по еко пътеката до ЕМО „Етър“.

 

Маршрута дава възможност за наблюдение на растителни и животински видове. Съчетава различни видоте туризъм – пешеходен, велосипеден, конен, познавателен, културен и поклоннически. Достъпен е и през зимата.