Poster_Slogan_Competition_LADDER_small - Copy

Училищен конкурс на тема „Хармонично развитие“

By Desi, 16.11.2015

Poster_Slogan_Competition_LADDER_smallНационалното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява училищен конкурс за лого, слоган или видео на тема „Хармонично развитие“.

 

Конкурсът е в рамките на изпълнението на проект LADDER, по който Сдружението е партньор, и е предназначен за деца от 10 до 18 години. Посветен е на Европейската година на развитието – 2015. Крайният срок за предложения е 30 ноември 2015 г.

 

Надпреварата има за цел да се повиши интересът към проблемите на развитието в най-общ план (борба с бедността, околна среда, енергийна ефективност и възобновяема енергия, толерантност, интеркултурализъм, рециклиране, органична храна и ГМО, европейско гражданство, устойчивост, мястото на младежта).

 

Защо развитието е важно?

 

Една от идеите на проекта LADDER е да се информират гражданите по въпросите на развитието, което е основна европейска ценност. Целите за устойчиво развитие бяха приети от ООН през тази година, за да се приключи с бедността, да се наложи устойчивото развитие като модел и да се обърне внимание на климатичните промени. Общите действия на местно ниво имат ясно измерение и на глобално ниво. Призивът е към присъединяване на усилията за намиране на най-доброто послание, за да се увеличи познаваемостта за развитието.

 

Участвай!

 

Ако сте училище, което е заинтересувано от глобалните проблеми и искате да вземете участие в конкурс с международно измерение, не пропускайте тази възможност! Най-добрите образци, създадени от учениците, ще бъдат избрани да станат слогани на проекта LADDER и ще бъдат промотирани на неговия интернет сайт, както и използвани в информационните му материали, с ясно указване на техния автор.

 

Избираемите предложения могат да бъдат кратък текст, картинка с текст или кратко видео (не повече от 1-2 минути) с ясно послание, посветено на развитието. Предоставяйки предложението, авторите се съгласавят то да се употребява в рамките на проекта LADDER и свързаните с него дейности.

 

Как може да участвате?

 

Изпратете по електронната поща Вашето предложение, като отбележите във файла пълните имена, възраст, училище, град и държава, заедно с предложението за слоган, послание и/или картинка с текст във формат .docx или PDF на електронен адрес d.pehlivanov@namrb.org. За видео клиповете може да се посочи линк към тях.

 

Критерии за избираемост

 

Избраните слогани ще бъдат промотирани онлайн и по време на всички международни прояви по проекта. Най-добрите 5 предложения от всяка една държава ще получат допълнително промотиране, а най-добрите 5 от целия конкурс ще получат награда Ipad Air. Селекцията ще бъде направена чрез партньорите по проекта LADDER в отделните държави на основата на критерии като креативност, съотносимост и „комуникационна сила“ на посланието.