Детска природна академия „Узана“

Събития

 

Да учим за природата като играем в местността Узана край Габрово – място със съхранена природа в географския център на България, заобиколенo от едни от най-значимите български защитени територии – Национален парк „Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“.

 

Този нов образователен и познавателен продукт дава възможност на деца от всички възрасти да се срещнат с природата по завладяващ и увлекателен начин. Разработени са програми за занимания, игри и учене, които се водят от квалифицирани аниматори в специално обзаведените зали в Информационния център и по Горска пътека с интерактивни и образователни модули.

 

Детската природна академия „обучава“ чрез асоциация, преживяване и игри. Тук децата и техните родители имат възможност да изберат различни по продължителност и тематика варианти, в зависимост от времето, в което ще пребивават в района и интересите на децата – половин или цял ден, както и дву- и тридневни занимания, включително с поход до близките върхове, от които се открива забележителна гледка към цяла България.

 

Създадена от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в партньорство с Община Габрово в Посетителски информационен център в Узана

 

Контакти

uzana.academy@biodiversity.bg
тел. 0887 58 16 44; 0896 79 89 09
www.uzana.biodiversity.bg
Facebook: Детска природна академия „Узана“