gabrovo1

Географско положение

Град Габрово е разположен в северните разкло­нения на Средна Стара планина, по поречието на река Янтра. Надморската му височина е 392 м. Кли­матът е умереноконтинентален с планинско влия­ние. Средната годишна температура е 10°С. Зимата е студена, лятото – сравнително топло. Снежната покривка се задържа около 110 дни, валежите са над средните за страната с максимум през юни. Покритите с гори планински части са богати на едър и дребен дивеч.


Близостта на Габрово до прохода Шипка го определя като важен транспортен възел. Градът се намира на 220 км. от София, на 150 км. от Пловдив, на 274 км. от Варна, на 234 км. от Бургас и на 153 км. от Русе.


През Габрово минава една от най-важните пътни връзки, пресичащи България в направление север – юг, която представлява част от Трансевропейски транспортен коридор № 9 (Хелзинки – Санкт Петербург – Киев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Стара Загора – Димитровград с отклонения към Гърция и Турция).


Габрово е център и единствен град в едноименна община и заема 18% от нейната територия. Градът е и областен център на област Габрово. Община Габрово е съставена от 10 кметства и 18 кметски наместничества. Разположен на територия от 1871,7 ха, Габрово е и стратегически транспортен кръстопът по направление на главен път Е85.