Транспорт

АВТОГАРА ГАБРОВО

адрес: Габрово, ул. Стефан Караджа 2
телефон: 066 805566

разписание на междуградския транспорт

вътрешноградска и крайградска транспортна схема

междуселищна транспортна схема


ЖП ГАРА ГАБРОВО

адрес: Габрово, пл. Марсел Де Бископ 6
телефон: 066 805339

информация за пристигащи / заминаващи влакове