Здравни заведения

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“

Габрово, ул. „Д-р Илиев – Детския“ 1
Тел.: 066 800 243

www.mbalgabrovo.com


СПЕЦИАЛИЗАРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Кирил Въгленов“ 1
Тел.: 066 878 941; 066 878 942

www.sbalbb-gabrovo.hit.bg


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І ГАБРОВО

Габрово, бул. “3-ти март” 3
Управител: 066 804 905
- База 1
Централа: 066 822 021
Информация: 066 805 167
- База 2
Централа: 066 822 061
Информация: 066 806 177

www.dkc-gabrovo.com


ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “СИАС”

Габрово, кв. Младост, ул. “Чумерна” 15А
Тел.: 066 866 000, 0888 276 433

www.cic-bg.org


БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Габрово, ул. “Брянска” 1
Тел.: 066 807 212

www.bmc-gabrovo.com


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “АПОГЕЙ”

Габрово, ул. “Ивайло” 1
Тел.: 066 876 424


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “СВ. ИВАН РИЛСКИ”

Габрово, ул. “Райчо Каролев” 2
Тел.: 066 803 343


КЛИНИКА ЗА ХОЛИСТИЧНА МЕДИЦИНА „ВИТАМЕД ПЛЮС”

Габрово, бул. “Априлов” 46, ет. 5
Тел.: 066 801 549; 066 800 579

www.vitamed-bg.eu

What do you think?

You must be logged in to post a comment.

ОБЩИНА ГАБРОВО Герб ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ УИКИПЕДИА ГАБРОВО